Για να είσαι αποτελεσματικός, πρέπει η θεραπεία σου να είναι ένα κατάλληλο αντίμετρο για τη διαγνωσμένη κατάσταση του ασθενούς. Το σημαντικότερο είναι να καθορίσεις πρώτα τι δεν είναι σωστό στον ασθενή, και έπειτα να το διορθώσεις. James H. Cyriax

Αξιολόγηση

Στο Kinetiks Therapy η θεραπεία βασίζεται στην ιατρική διάγνωση και τη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση ακολουθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αποτελεί την προϋπόθεση κάθε θεραπευτικής παρέμβασης και περιλαμβάνει πτυχές:

  • λήψης του ιατρικού ιστορικού, λαμβάνοντας υπόψιν την αλληλένδετη σχέση των οργανικών συστημάτων,
  • εξέτασης της παρούσας συμπτωματολογίας, σε επίπεδο δομών και λειτουργιών, και
  • εκτίμησης του ψυχο-κοινωνικού προφίλ, το οποίο επηρεάζει καθοριστικά την κατάσταση της υγείας αλλά και την πορεία της θεραπείας.

Βασική είναι η επαναξιολόγηση, καθώς σε αυτή στηρίζεται η επιβεβαίωση της αρχικής διαγνωστικής υπόθεσης και ο έλεγχος των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.